"I knew I loved you before I met you" how to spy on a cell phone if (1==1)…

No one else will ever know the strength of my love for u. After all, you’re the only one who knows the sound…

Photo Idea for mom

ไอเดียถ่ายรูปสำหรับคุณแม่ Blog นี้ จะรวบรวม idea เก๋ๆ มาให้คุณแม่ตั้งครรภ์ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ให้เจ้าตัวน้อยไว้ดูกัน…

Second trimester

ไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ เข้าสู่เดือนที่ 4 แล้ว ตอนนี้อาการแพ้ท้อง เริ่มทุเลาลงบ้างแล้ว…

Trouble Sleeping During Pregnancy

อาการกวนใจ... ก็มันนอนไม่หลับสำหรับคุณแม่ คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและหายใจถี่เร็วกว่าเดิม…

DATE I FOUND OUT I WAS PREGNANT

วันแรกที่รู้ว่าตั้งท้องชัวร์ 1 เมษายน 2556 ท้องมาได้เดือนกว่าๆ แล้ว professional college essay writers My…