ภาวะ เบาหวาน ระหว่าง ตั้งครรภ์ ดูแลและควบคุมได้เพื่อสุขภาพครรภ์

คุณแม่ที่กำลัง ตั้งครรภ์ หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับภาวะ เบาหวาน ระหว่าง ตั้งครรภ์ กันมาบ้างแล้วนะคะ…

อยากให้ลูกเก่ง ภาษาอังกฤษ ฟุดฟิดฟอไฟตั้งแต่ อนุบาล ให้ลูกเรียน โรงเรียนนานาชาติ…

มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าช่วงอายุ 1 – 5 ขวบเป็นช่วงที่เด็กพร้อมเรียนภาษาที่สองมากที่สุด…