a diary

 เมื่อลูกสาวของแม่ต้องไปโรงเรียน วันนี้เป็นวันแรกที่ลูกสาวของแม่แอร์ไปโรงเรียน…

with love

บ้านเปี่ยมรัก ครอบครัวอบอุ่น “ครอบครัว” คือกำลังใจ คือลมหายใจ คือรัก…