Browsing Category

Motherhood

เลือกหมอสูติถูกใจ…ใช่เลย

ช่วงที่รู้ว่าตั้งครรภ์ แล้วไปฝากครรภ์ แอร์มักจะได้รับคำถามจากเพื่อนๆ จนถึงคนรอบกายอยู่เรื่อยๆค่ะ ว่าฝากครรภ์ที่ไหน…

ขณะตั้งครรภ์นวดได้ไหม?

อาการปวดเมื่อยส่วนต่างๆ เป็นเรื่องคู่กันของแม่ท้องเลยค่ะ เมื่อตั้งครรภ์ฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง…